MENU

Беседка, с. Ведрово

Беседка с голяма дървена маса. Проект по задание на клиента.
с. Ведрово